Specialkompetens
Tisa vård och omsorg

Bolaget kommer att fokusera på individens behov och utforma tjänsterna med kundens önskan i centrum, respekt och meningsfullhet. Etik och livsvillkoren ska följas, tjänsterna kommer att vara individanpassad, vi kommer även att arbeta aktivt med levnads berättelse för att uppnå målet.

En god och trygg omvårdnad fordrar en engagerad personal och ledning med både kunskap och erfarenhet.

Inom Tisa vård och omsorg strävar vi alltid efter att uppnå en hög
utbildningsnivå inom företaget samt specialisering och behov.

Bolaget kommer att vara fokuserat att leverera special vård och omsorg till kunder med demens, stroke och psykiska sjukdomar.

Den psykiska ohälsan kan försvåra vardagen till de äldre och bidra med stark ångest förknippad med depression eller ätstörning. Många äldre kan inte själva be om hjälp pga.

Förnekelse eller omedvetet, därför det är viktigt att medarbetarna ska vara uppmärksamma när de äldre är nedstämda eller tappa sitt intresse. Vi kommer att arbeta aktivt och även försöker att bygga god förhållande både med externa aktörer samt anhöriga för att fånga problemet innan problemen blir för komplicerade för den äldre.

Med hjälp av teamet som inriktar sig på olika former av psykiska ohälsa arbetar vi utifrån ett professionellt bemötande för att hantera olika situationer. Vi kommer att skapa en trygg relation och gå varsamt fram med att lyssna och sedan bedöma situationen. Att skapa tillsammans med kunden en genomförandeplan och arbeta utifrån mål och delmål med hjälp av beviljade insatser. Vår focus varje dag kommer att vara att sträva och försöka hjälpa människor att få ett bättre och stabilare liv.

Vi kommer att ha rätt kompetens när det kommer till olika minnessjukdomar. Då våra medarbetare kommer att vara handplockade utifrån intresse, personlighet, utbildning samt erfarenhet. Vi kommer att sammanföra och be om hjälp av externa äldre pedagoger såsom ”Silvia systrar” eller ”Demensteamet” för att kunna arbeta utifrån olika metoder som bygger på verksamhetens värdegrunder.

Vi utbildar regelbundet vår medarbetare för att kunna tillgodose våra kunders olika minnessjukdomar och de utmaningar som kan uppstå.

Vi fokuserar alltid på människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt.

Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund så att kunden oavsett sin sociala, fysiska, psykiska eller etniska bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet.

Delaktighet, trygghet, lyhördhet och personligt engagemang är kännetecken för vår människosyn. Detta mål gäller oavsett vilket kund vi möter.

Verksamheten lägger ännu mer fokus på kompetensen på personalen när det gäller särskilda behov som krävs exempelvis med ”stroke” kunder. Vi vet att kunden med stroke kan förändra upplevelsen av sig själv och om sin omvärld. Förmågan att röra sig och kommunicera kan ha blivit påverkad. Det kan till en början vara svårt att hantera förändringarna. Men med tiden kan personen lära sig vad som behövs för att det ska fungera bra i vardagen. Genom att våga prova olika aktiviteter med hjälp av oss och rehab eller annan extern aktör kan kunden lära känna sina resurser och begränsningar. På så sätt kan vi även träna upp tidigare förmågor på nytt och hitta lösningar på problem som kan uppstår.