Vår verksamhet

Så möter vi dina behov:

Kontinuitet, trygghet, empatiskt förhållningssätt, delaktighet och medbestämmande utifrån fyra nyckelverktyg:

Kontaktmannaskap
Genomförandeplan
Personcentrerad omvårdnad
Levnadsberättelse

Värdegrunder

Tisa Vård och Omsorgs värdegrund präglas av respekt för den unika individen i mötet mellan vårdpersonal och kund. Vår individanpassade omvårdnad möjliggör trygghet, medbestämmande och integritet för kunden. Två andra nyckelbegrepp som genomsyrar vår verksamhet är kontinuitet och ett empatiskt förhållningssätt.