Vi erbjuder dig

Din delaktighet och medbestämmande är grundläggande för tjänsternas utformning

Hemtjänst
Ledsagning
Avlösning
Tilläggs tjänster

Städning samt tvätt, strykning, gräsklippning, snöskottning, och avlastning, rasta hund, sällskap på en promenad eller över en kopp kaffe när kunden önskar.

Personcentrerad Omvårdnad

Du är en unik individ med din unika
livshistoria. Du har dina specifika
sociala, psykiska och fysiska behov. Vi definierar dig inte utifrån dina funktionshinder, begränsningar eller diagnos utan utgår från en helhetssyn på dig som människa. Vi kommer därför se till att det är dina personliga behov och önskemål som formar din vård.

Kontinuitet För Att Främja Trygghet

TISA vård och omsorg innebär:
Att samma personalgrupp kommer att komma hem till dig på vardagar, kvällar och helger. Fasta rutiner som ser till att du kommer att få dina insatser vid samma tidpunkt och på samma sätt varje gång.

Empatiskt Förhållningssätt

Förmåga att kunna leva sig in i en annan människas känslor och situation är en nödvändighet för att vi som vårdpersonal ska kunna ge dig den hjälp och stöd som du behöver.
Empati bidrar till en personlig vård
med värme.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver hur och när beviljade insatser ska utföras. Syftet är att säkra att de beviljade insatserna utförs efter Kundens behov och önskemål.